Uprzejmie informujemy, iż w trosce o utrzymanie najwyższych standardów i bezpieczeństwo systemu transakcyjnego od dnia 26/07/2016 system elektronicznych płatności jest obsługiwany przez Blue Media S.A. – eksperta w obszarze ekspresowych przelewów, płatności i autoryzacji on-line. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.”

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą agenta rozliczeniowego oraz podjęciem przez Mennicę Polską od 1766 Sp. z o.o. decyzji o wycofaniu możliwości płatności gotówką za towary zakupione w sklepie internetowym Regulamin sklepu internetowego Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. ulega zmianie i zostaję zastąpiony Regulaminem o następującej treści. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2016 roku. W związku ze zmianą Regulaminu Klient ma prawo do złożenia pisemnego sprzeciwu w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego powiadomienia na adres siedziby Spółki lub na adres e-mail: sklep@mennica.com.pl. Złożenie sprzeciwu w terminie uprawnia Klienta, który zawarł na podstawie Regulaminu umowę o charakterze ciągłym do odstąpienia w przedmiotowym terminie od Umowy. W przypadku zawarcia umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. jednorazowa umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

Złoto inwestycyjne: sztabki złota, monety bulionowe

Złoto inwestycyjne oferowane przez Mennicę Polską to przede wszystkim produkcja własna (złoto najwyższej próby), ale także sztabki złota i złote monety bulionowe od największych światowych dostawców. W ofercie sklepu jest złoto w sztabkach standardowych (tzw. sztabki lokacyjne). Mennica proponuje również duży wybór złotych monet, wśród których ważne miejsce zajmuje Merentibus i pierwsza polska moneta bulionowa, wybita przez Mennicę na zamówienie Narodowego Banku Polskiego – Orzeł Bielik. Sprzedaż złota połączona jest z gwarancją jego odkupu.

Sztabki złota Mennicy Polskiej

Sztabki złota światowych dostawców

Złote monety bulionowe

Przeglądasz: Złoto inwestycyjne: sztabki złota, monety bulionowe