KOMUNIKAT

Informacja dotycząca planowanego połączenia spółki Mennica Polska S.A., jako Spółki Przejmującej, ze spółką Mennica Polska od 1766 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz ze spółką Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Przejmowanymi.

Zapoznaj się z informacjami

Informacja dotycząca planowanego połączenia spółki Mennica Polska S.A., jako Spółki Przejmującej, ze spółką Mennica Polska od 1766 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz ze spółką Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie jako Spółkami Przejmowanymi. Dowiedz się więcej

Wrocław – Europejska Stolica Kultury, 100 zł

Wrocław – Europejska Stolica Kultury, 100 zł

PRODUKT ARCHIWALNY

Cały nakład monety został wyprzedany.

 • Emitent:
  Narodowy Bank Polski
 • Producent:
  Mennica Polska
 • Nominał:
  100 zł
 • Metal:
  Au 900
 • Stempel:
  lustrzany
 • Wymiary:
  21,00 mm
 • Masa:
  8,00 g
 • Nakład:
  2000 szt.
 • Rok emisji:
  2016

Od 16 stycznia 2016 r. Wrocław, obok hiszpańskiego San Sebastian, jest oficjalnie Europejską Stolicą Kultury. Przyznanie Wrocławiowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury jest uznaniem ogromnego wkładu stolicy Dolnego Śląska w rozwój kultury europejskiej. Od średniowiecza Wrocław odgrywał ważną rolę w tej części Europy, skupiając jak w soczewce wpływy kultury niemieckiej, polskiej, czeskiej, żydowskiej, a nawet walońskiej. Tytuł ten to także uhonorowanie kulturalno-naukowego dorobku Wrocławia po II wojnie światowej. Miasta, które mimo wojennych blizn potrafiło podnieść się z gruzów, a dzięki ludziom, przesiedlonym w większości z innych regionów Polski, w tym z tak ważnych ośrodków akademickich jak Lwów czy Wilno, szybko stało się ważnym punktem na kulturalnej mapie Polski, inspirującym artystów z całej Europy.

Dzisiaj Wrocław to ważny ośrodek naukowy i akademicki. Miasto wielu uczelni, z którym związało się wielu uczonych, w tym m.in. Hugo Steinhaus, Ludwik Hirszfeld, Wincenty Styś, Włodzimierz Trzebiatowski. Wrocław zasłynął zwłaszcza ze swych osiągnięć w dziedzinie teatru i muzyki. Działały tu awangardowy Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego, teatr pantomimy Henryka Tomaszewskiego czy studencki teatr „Kalambur”. Od lat 60. XX w. wizytówką miasta stały się festiwale muzyczne, z których wiele, jak festiwal oratoryjno-kantatowy Wratislavia Cantans czy Jazz nad Odrą, odbywa się do dziś. Wrocław znany jest także ze swych filmowych dokonań, przede wszystkim dzięki Wytwórni Filmów Fabularnych. Dzisiaj filmową chlubą miasta jest festiwal Nowe Horyzonty. Do obchodów roku Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław przygotowywał się od kilku lat. Działania artystyczne, pokazy i imprezy kulturalne obejmują najważniejsze dziedziny sztuki, zarówno klasyczne – teatr, operę, muzykę, literaturę, architekturę, jak i nowoczesne – film, performance, sztuki wizualne.

Na potrzeby obchodów powstały w mieście nowe obiekty z okazałym kompleksem Narodowego Forum Muzyki na czele. W roku tak szczególnego wyróżnienia Wrocławia zostanie tu przyznana Europejska Nagroda Filmowa. Miasto będzie także światową stolicą książki. Na monecie zaprezentowany został architektoniczny motyw schodów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Na awersie, w motyw ten, został wkomponowany wizerunek twarzy antycznej rzeźby – symbolu antycznych korzeni europejskiej kultury.

Tekst na podstawie folderu emisyjnego NBP

czytaj więcej zwiń

Rewers

Wrocław – Europejska Stolica Kultury, 100 zł

U dołu na wyodrębnionej płaszczyźnie napis: WROCŁAW 2016 / EUROPEJSKA / STOLICA / KULTURY, z lewej strony napisu sygnet z logo Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury. U góry stylizowany fragment linii schodów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, nad nimi wyodrębniona płaszczyzna o powierzchni w nieregularne wzory.

Awers

Wrocław – Europejska Stolica Kultury, 100 zł

U dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony orła oznaczenie roku emisji: 2016, poniżej półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Powyżej orła stylizowany fragment linii schodów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Na ich tle widoczny fragment twarzy antycznej rzeźby. U góry, powyżej linii schodów, napis: 100 ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w