160. rocznica Powstania Styczniowego, 20 złotych

 335,00

Produkt niedostępny
POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI

Twój adres e-mail został dodany do listy oczekujących

!
To nie jest poprawny adres e-mail
!
Musisz zaakceptować regulamin

Powstanie Styczniowe to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziewiętnastowiecznej historii Polski.

Emitent: Narodowy Bank Polski
Metal: Ag 925
Wymiary: 38,61
Producent: Mennica Polska
Zdobienie: druk cyfrowy
Masa: 28,28 g
Nominał: 20 złotych
Stempel: lustrzany
Rok emisji: 2023
Nakład: do 10 000 szt.

Opis

Powstanie Styczniowe to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziewiętnastowiecznej historii Polski. Jego przedwczesny wybuch był spowodowany przy[1]musowym poborem do rosyjskiej armii, który miał rozbić ruch spiskowy. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. doszło do wystąpień zbrojnych przeciwko rosyjskiemu zaborcy, a ogłoszony przez Tymczasowy Rząd Narodowy „Manifest” wzywał do walki narody dawnej Rzeczypospolitej. Widomym tego znakiem był trójdzielny herb, na którym obok polskiego Orła i litewskiej Pogoni widniał Michał Archanioł symbolizujący Ruś. Na herbie umieszczono także hasła wyznaczające cel walki: Równość–Wolność–Niepodległość.

Pomimo niedostatecznego przygotowania i przedwczesnego wybuchu powstańcy przez półtora roku toczyli heroiczny bój z Imperium Rosyjskim. Wobec przygniatającej przewagi wroga i olbrzymiego niedostatku broni jedyną formą walki była wojna partyzancka. Objęła ona swoim zasięgiem Królestwo Polskie oraz znaczne obszary współczesnej Litwy, Białorusi i Ukrainy. Wielkiego wsparcia udzielili Polacy żyjący w dwu pozostałych zaborach: pruskim i austriackim. Stamtąd docierali ochotnicy, broń i zaopatrzenie, a powstańcy znajdowali tam schronienie.

Przewaga nieprzyjaciela oraz stosowane przez niego bezwzględne represje doprowadziły do stłumienia powstania. Mogiły, zesłańcy i emigranci, zniszczenia i kontrybucje oraz ostry kurs rusyfikacyjny to była cena za wolnościowe aspiracje Polaków. Przeprowadzone wówczas reformy włościańskie przyczyniły się jednak do otwarcia nowej epoki w dziejach Polski i włączenia w ruch narodowy ludności wiejskiej.

Insurekcja 1863–1864 stała się moralnym fundamentem dla tych, którzy w okresie I wojny światowej walczyli o niepodległość ojczyzny. W wolnej Polsce powstańcy zyskali status weteranów, przysługiwały im specjalne mundury i honory, a przez rodaków byli uważani za żywe pomniki walki o wolność. Pamięć o Powstaniu Styczniowym silnie odcisnęła się w narodowej kulturze i stała się ważnym elementem w budowaniu świadomości historycznej i dziedzictwa kulturowego dla wielu pokoleń Polaków.

Wojciech Kalwat