Polityka „COOKIES” Mennicy Polskiej S.A.

1. Dane osobowe

W naszych serwisach znajdujących się pod adresami: inwestycje.mennica.com.pl, mennica.com.pl (dalej „Serwis”) nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji o jego użytkownikach (dalej: „Użytkownicy Serwisu”), z wyjątkiem informacji zbieranych za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii.

2. Co to są pliki cookies i podobne technologie?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputer, tablet, smartfon, które dalej będziemy nazywać „Urządzeniem”) i służą między innymi do identyfikacji użytkownika przez aplikację internetową. Oto przykład i główny powód korzystania przez nas z plików cookies: gdy korzystasz ze sklepu internetowego i wkładasz produkty do koszyka, aplikacja sklepu internetowego musi rozpoznać, który z otwartych koszyków należy do Ciebie. Aplikacja sklepu internetowego umieszcza na Twoim Urządzeniu mały plik cookie zawierający unikalny numer. W każdej chwili w czasie przechodzenia przez różne strony sklepu internetowego, aplikacja rozpoznaje Twoje Urządzenie i wie, który koszyk należy do Ciebie. Jeśli plik cookie nie zostałby zapisany na Twoim Urządzeniu, wówczas po przejściu na inną stronę i po powrocie do sklepu, aplikacja „zapomni” co znajdowało się w Twoim koszyku. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych, o czym więcej przeczytasz w pkt 8 poniżej. Oprócz plików cookies mogą być przez nas wykorzystywane w Serwisie technologie podobne w swoim działaniu do plików cookies. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszące się do plików cookies, dotyczą również podobnych do plików cookies technologii.

3. Kto umieszcza pliki cookies?

Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej: Mennica).

4. Kto wykorzystuje pliki cookies i przez jaki czas?

Pliki cookies wykorzystywane są przez Mennicę, a w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego oraz zapisów na newsletter powierzane są Mennicy Polskiej S.A. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym, takim jak: Facebook, Google i HotJar. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

5. Czy można usunąć pliki cookies?

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies ze swojego Urządzenia. Możesz również wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o Tobie do obsługi targetowania reklam. Usunięcie lub wyłączenie możliwości tworzenia cookies wykonywane jest bezpośrednio z poziomu Urządzenia. W większości przypadków w przeglądarkach internetowych funkcje zezwalające na tworzenie plików cookies są aktywne. Informacje na temat sposobu ich dezaktywacji umieszczane są przez producentów przeglądarek internetowych (np. w plikach pomocy lub dokumentacji technicznej). Informacje dotyczące dezaktywacji plików cookies można znaleźć również na specjalistycznych stronach internetowych – np. mechanizm umożliwiający użytkownikom dokonanie wyboru włączenia lub wyłączenia gromadzenia informacji o nich do obsługi targetowania reklam znajduje się tutaj: http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/.

5. Czy można usunąć pliki cookies?

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies ze swojego Urządzenia. Możesz również wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o Tobie do obsługi targetowania reklam. Usunięcie lub wyłączenie możliwości tworzenia cookies wykonywane jest bezpośrednio z poziomu Urządzenia. W większości przypadków w przeglądarkach internetowych funkcje zezwalające na tworzenie plików cookies są aktywne. Informacje na temat sposobu ich dezaktywacji umieszczane są przez producentów przeglądarek internetowych (np. w plikach pomocy lub dokumentacji technicznej). Informacje dotyczące dezaktywacji plików cookies można znaleźć również na specjalistycznych stronach internetowych – np. mechanizm umożliwiający użytkownikom dokonanie wyboru włączenia lub wyłączenia gromadzenia informacji o nich do obsługi targetowania reklam znajduje się tutaj: http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/.

6. Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

1) Pliki cookies wykorzystywane są w serwisie Mennicy do następujących celów o charakterze serwisowym:
a) do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) do obsługi koszyka w procesie składania zamówienia w sklepie internetowym Mennicy Polskiej S.A.;
c) do przywrócenia sesji Użytkownika;
d) do umożliwienia automatycznego logowania Użytkownika Serwisu;
e) do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) Ponadto wykorzystujemy pliki cookies, aby analizować ruch w naszej witrynie (Google Analytics, HotJar), m. in. poprzez badanie popularności poszczególnych treści, podstron, produktów oraz potrzeb użytkowników w zakresie użyteczności strony czy poprzez tworzenie statystyk w zakresie korzystania z Serwisu. To pomaga zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz wprowadzać niezbędne poprawki i optymalizacje, ulepszać strukturę Serwisu i jego zawartość.

3) Pliki Cookies są również wykorzystywane przez nas w celach marketingowych, polegających na tworzeniu profili behawioralnych, które mogą być brane pod uwagę pod kątem doboru treści newslettera kierowanego do Użytkowników jak również na kierowaniu na stronach serwisu Facebook reklamy dopasowanej do preferencji Użytkowników. W takich przypadkach, na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem plików cookies zapisanych na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, personalizowane są wyświetlane mu treści dotyczące naszych produktów, w tym reklamy. Ponadto, w serwisie mogą być wyświetlane zindywidualizowane komunikaty w postaci tzw. „okienek wyskakujących” (pop-up), pod warunkiem, że Użytkownik urządzenia końcowego wyrazi na to zgodę przy pierwszym wyświetlonym w ten sposób komunikacie.

7. Pliki cookies a dane osobowe

W generowanych przez nas plikach cookies mogą potencjalnie znajdować się dane osobowe – np. informacje wpisywane do formularza zamówienia lub dane logowania (np. adres e-mail). Daną osobową może być również numer IP komputera, z którego łączy się Użytkownik Serwisu.

Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu w postaci informacji uzyskanych za pośrednictwem Plików Cookies jest operator Serwisu – Mennica Polska Spółka Akcyjna, ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa.

Mennica przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w postaci informacji uzyskanych za pośrednictwem Plików Cookies w następujących celach:

a) w celach serwisowych, dla ułatwienia dostępu do treści gromadzonych w Serwisie zgodnie z opisem z ust. 6 pkt 1) powyżej. Przetwarzanie danych w tych celach odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. dla realizacji uzasadnionego interesu Mennicy polegającego na ułatwianiu korzystania z Serwisu Użytkownikom Serwisu.

b) w celach analitycznych i statystycznych, zgodnie z opisem z ust. 6 pkt 2) powyżej. Przetwarzanie danych w tych celach odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. dla realizacji uzasadnionego interesu Mennicy polegającego na ulepszaniu funkcjonalności i treści prezentowanych w Serwisie, na podstawie wyników badania aktywności Użytkowników Serwisu i ich preferencji w zakresie produktów oferowanych przez Mennicę w Serwisie;

c) w celach marketingowych polegających na kierowaniu do Użytkowników Serwisu reklamy behawioralnej zgodnie z opisem z ust. 6 pkt 3) powyżej. Przetwarzanie danych w tych celach odbywa się na podstawie zgody Użytkownika Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Użytkownik Serwisu może cofnąć swoją zgodę w każdym momencie, lecz nie ma to wpływu na działania podjęte na jej podstawie przed cofnięciem tej zgody. Wycofanie zgody polega na zmianie ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika poprzez wyłączenie możliwości rejestracji plików cookies;d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych w tych celach odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. dla realizacji uzasadnionego interesu Mennicy, polegającego na obronie jej praw.Dane osobowe Użytkownika Serwisu wykorzystywane w plikach cookies w celach marketingowych będą przechowywane przez Mennicę do momentu wycofania przez Użytkownika Serwisu jego zgody na rejestracje plików cookies, co możliwe jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika lub usunięcie wygenerowanych plików cookies; W celu stosowania reklamy behawioralnej, o której mowa w ust. 7 powyżej dane osobowe Użytkownika Serwisu podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Na podstawie profili nie będą podejmowanie żadne automatyczne decyzje dotyczące Użytkownika Serwisu, które wywoływałyby wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.Użytkownik Serwisu ma prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych na potrzeby marketingowe, w tym profilowaniem.Użytkownikowi Serwisu, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.Użytkownik Serwisu ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych w celu wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennicy. Wówczas Mennica nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika Serwisu, chyba że będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy prawne do przetwarzania tych danych, nadrzędne wobec interesów, praw lub wolności Użytkownika Serwisu.Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przekazywane do (państwa trzeciego) zapewniającego odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z decyzją Komisji UE, o której mowa w art. 45 ust. 1 RODO.Użytkownikowi Serwisu przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa.Użytkownik Serwisu może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Mennicy pisząc na adres korespondencyjny Kupującego lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: [email protected].

8. W jaki sposób możesz zarządzać plikami cookies i czy możesz z nich nie korzystać?

Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy w jakim celu stosujemy pliki cookies, wobec tego zgodzisz się na korzystanie przez nas z plików cookies zapisanych przez nas na Twoim Urządzeniu. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim Urządzeniu. Użytkownicy Serwisu mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz na stronach producentów przeglądarek internetowych. Kliknij na jeden z poniższych linków, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies na Twoim Urządzeniu stacjonarnym:
Internet Explorer
Edge
Chrome
Safari
Firefox
Opera, lub na Twoim Urządzeniu mobilnym:
Android
Safari 
Windows Phone

Mechanizm umożliwiający użytkownikom dokonanie wyboru włączenia lub wyłączenia gromadzenia informacji o nich do obsługi targetowania reklam znajduje się tutaj: http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/.Pamiętaj, że za pomocą doboru ustawień w szczególności w programach ww. dostawców zawsze masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies. Uprzejmie prosimy, abyś wyraził zgodę na zamieszczanie w Twoim Urządzeniu, na uzyskiwanie dostępu oraz na wykorzystywanie plików cookies w sposób, o którym mowa powyżej.

9. Ograniczenia w stosowaniu cookies

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu Mennicy (zob. spis takich funkcjonalności w pkt. 5 powyżej).Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu. Pliki cookies przechowywane na Twoim Urządzeniu oraz uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje innych zmian konfiguracyjnych w Twoim Urządzeniu, ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.Więcej o cookies. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Wszelkie pytania, reklamacje lub sprzeciwy wobec wykorzystywania przez nas plików cookies prosimy zgłaszać na adres [email protected].