80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, 200 złotych

 4 999,00

Produkt niedostępny

12 kwietnia 2023 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu złotą monetę o nominale200 zł „80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim”

Emitent: Narodowy Bank Polski
Metal: Au 900
Wymiary: 27,00 mm
Producent: Mennica Polska
Masa: 15,50 g
Nominał: 200 złotych
Stempel: lustrzany
Rok emisji: 2023
Nakład: 1200

Opis

12 kwietnia 2023 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu złotą monetę o nominale200 zł „80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim”

Awers

Na awersie monety przedstawiono zarys granic getta warszawskiego, największego z gett utworzonych przez III Rzeszę w okupowanej Europie.

Rewers

Na rewersie złotej monety przedstawiono wizerunki cywilów w trakcie powstania w getcie warszawskim na tle gwiazdy Dawida oraz ceglanego muru oddzielającego teren getta od tzw. strony aryjskiej.