August III Sas, 50 złotych, Seria: Skarby Stanisława Augusta

 1 200,00

Produkt niedostępny

Moneta z wizerunkiem króla Augusta III Sasa  jest ostatnią monetą z serii „Skarby Stanisława Augusta”, odwzorowującej słynną osiemnastowieczną serię medalierską z wizerunkami królów Polski wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Emitent: Narodowy Bank Polski
Metal: Ag 999
Wymiary: 45,00 mm
Producent: Mennica Polska
Masa: 62,20 g
Nominał: 50 złotych
Stempel: zwykły
Rok emisji: 2023
Nakład: 6 000 szt.

Opis

Dwudziesta trzecia, ostatnia moneta serii medalierskiej przedstawia Augusta III, z dynastii Wettinów, od 1733 r. elektora saskiego (jako Fryderyk August II), w Polsce obranego na króla 5 października 1733 r. pod osłoną wojsk saskich i rosyjskich, koronowanego 17 stycznia 1734 r. w Krakowie. Równocześnie część szlachty wybrała na króla Stanisława Leszczyńskiego, skutkiem czego wybuchła wojna sukcesyjna zakończona kapitulacją zwolenników Stanisława. W 1736 r. odbył się sejm pacyfikacyjny, jedyny sejm niezerwany podczas panowania Augusta III. Polska, nie będąc stroną w wojnie siedmioletniej i wojennych konfliktach Saksonii z Prusami, cierpiała jako teatrum przemarszów obcych wojsk i traciła pozycję silnego państwa. Mimo to kraj przeżywał okres prosperity gospodarczej i rozwoju kultury.

(…)

Marta Męclewska