Czy do produktów kolekcjonerskich są dodane certyfikaty?

Tak, do wszystkich produktów kolekcjonerskich dołączone są certyfikaty potwierdzające parametry wyrobu. Wyjątek mogą stanowić numizmaty wykonane z kruszców nieszlachetnych.