Czy mogę dokonać zwrotu?

Zgodnie z regulaminem zwrotowi podlegają jedynie produkty kolekcjonerskie.

W przypadku produktów inwestycyjnych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 12 lutego 2020 r, Dz.U. poz. 287 ze zm.)  Kupujący nie może odstąpić od umowy ponieważ zamówienie dotyczy produktu, za który cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli i jednocześnie ww. wahania cen mogą nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. terminu 14 dni. Sprzedający informuje jednocześnie, że prawdopodobieństwo, iż wahania takie wystąpią w ww. terminie jest bliskie 100 %. 

Szczegółowe informacje na temat zwrotów dostępne są tutaj.