Czy mogę dostać certyfikat autentyczności sztabki złota?

Każda sztabka posiada certyfikowane opakowanie, w przypadku sztabek ze znakami Mennicy Polskiej tzw. CertiCard (zielona karta), na którym znajduje się specyfikacja oraz numer sztabki. Mennica Polska nie dodaje certyfikatów w wersji papierowej.