Czy mogę wyjąć sztabkę z opakowania CertiCard?

NIE! Rozszczelnienie opakowania wiąże się z utratą certyfikatu autentyczności. W takim przypadku możliwość odsprzedania złota jest znacząco utrudniona. Istnieje ryzyko, że wówczas potencjalny nabywca zaproponuje cenę „złotego złomu”.