Czy mogę zwrócić kupione złoto?

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 30 marca 2017 r, Dz.U. poz. 683) Kupujący nie może odstąpić od umowy (z wyłączeniem sytuacji określonych w punkcie 5.8), ponieważ zamówienie dotyczy produktu, za który cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli i jednocześnie ww. wahania cen mogą nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. terminu 14 dni. Sprzedający informuje jednocześnie, że prawdopodobieństwo, iż wahania takie wystąpią w ww. terminie jest bliskie 100 %.