Czy można przechować złoto w Mennicy Polskiej?

Mennica Polska oferuje bezpieczne przechowanie złota inwestycyjnego tylko zakupionego w Mennicy Polskiej, na podstawie umowy przechowania. 

Opłata za usługę przechowania uzależniona jest od ilości przechowywanego kruszcu i wynosi odpowiednio: 

– Do 1kg – opłata 35,00 PLN miesięcznie.
– Od 1kg do 10kg – opłata miesięczna 35,00 PLN + 20,00 PLN za każdy kolejny kilogram. 
– Od 10kg do 25kg – opłata stała 215,00 PLN miesięcznie.
– Powyżej 25kg – opłata stała 215,00 PLN +0,0125% wartości każdego dodatkowego grama miesięcznie. 

Umowa przechowania zawierana jest na czas nieokreślony. Chęć oglądania lub odbioru depozytu musi być zgłoszona 2 dni robocze wcześniej. Oglądanie oraz odbiór depozytu jest możliwy w biurze Mennicy Polskiej przy ul. Annopol 3 w Warszawie.  

Umowa może być zawarta na 1 lub 2 osoby, które w pełni samodzielnie mogą dysponować depozytem. 
Umowa może zostać zawarta zdalnie.