Czy muszę zapłacić podatek przy kupnie/sprzedaży złota?

Złoto inwestycyjne jest w Polsce zwolnione z podatku VAT, więc przy zakupie Klient nie uiszcza podatku. 

Przy sprzedaży obowiązuje podatek PCC. Dodatkowo przy sprzedaży złota przed upływem 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup, transakcja podlega opodatkowaniu PIT (w przypadku zysku). Powyżej tego okresu Klient nie musi jej zgłaszać w deklaracji PIT. Szczegółowych informacji w tych kwestiach należy zasięgnąć w Urzędzie Skarbowym.