Dlaczego przy zamówieniu produktów inwestycyjnych muszę podać numer PESEL?

Informujemy, że dokonując zakupu złota inwestycyjnego, niezbędne jest podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko oraz numer PESEL lub dokument tożsamości, co wynika z obowiązku Sprzedającego tj. Mennicy Polskiej do prowadzenia Ewidencji VAT zawierającej dane umożliwiające identyfikację nabywcy, na podstawie art. 125 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Nawet zakupując 1g złota inwestycyjnego należy podać swoje dane.