Ferdynand Zweig, 10 złotych, Seria: Wielcy polscy ekonomiści

 189,00

Ostatnie sztuki!

Polski ekonomista i socjolog.

Emitent: Narodowy Bank Polski
Metal: Ag 925
Wymiary: 32 mm
Producent: Mennica Polska
Masa: 14,14 g
Nominał: 10 złotych
Stempel: lustrzany
Nakład: do 10 000 szt.

Opis

Ferdynand Zweig (1896–1988) był polskim ekonomistą i socjologiem pochodzenia żydowskiego. Studiował prawo i ekonomię w Wiedniu i Krakowie, następnie przez szereg lat wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie dwudziestolecia międzywojennego aktywnie zajmował się publicystyką gospodarczą, współpracując z wieloma tytułami prasowymi. Prowadził dział ekonomiczny w wysokonakładowym dzienniku „Ilustrowany Kurier Codzienny”. Był uczniem i bliskim współpracownikiem Adama Krzyżanowskiego. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Wielkiej Brytanii, zaś w późniejszym okresie wykładał na uczelniach izraelskich. Na emigracji porzucił zainteresowania ekonomiczne, poświęcając się socjologii, w której to dziedzinie jego prace zyskały znaczący rozgłos. Nie wrócił już do Polski.

W pracy O programie gospodarczym Polski postulował szybką rozbudowę przemysłu i wolny handel jako drogę prowadzącą ku rozwojowi kraju. Dzieło Cztery systemy ekonomii. Uniwersalizm – nacjonalizm – liberalizm – socjalizm stanowiło zaś próbę syntezy myśli społeczno-ekonomicznej, w której krakowski myśliciel uwypuklił wagę elementów politycznych i ideowych oraz ich nierozerwalny splot z zagadnieniami ściśle gospodarczymi.

Wśród innych ważnych prac Zweiga warto wymienić następujące pozycje: The Economics of Consumers’ Credit, Ekonomia i technika, Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu, The Planning of Free Societies, Poland Between Two Wars.

Awers

Na awersie widnieje fragment dzieła "Cztery systemy ekonomii. Uniwersalizm – nacjonalizm – liberalizm – socjalizm".

Rewers

Na rewersie monety znajdują się wizerunek Ferdynanda Zweiga oraz daty jego urodzin i śmierci. Obok wizerunku ekonomisty została umieszczona parafraza fragmentu książki "Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu".