Leopold Caro, Seria: Wielcy polscy ekonomiści, 10 złotych

 179,00

Ostatnie sztuki!

Leopold Caro,  jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego solidaryzmu katolickiego.

Emitent: Narodowy Bank Polski
Metal: Ag 925
Wymiary: 32 mm
Producent: Mennica Polska
Masa: 14,14 g
Nominał: 10 złotych
Stempel: lustrzany
Nakład: do 12 000 egz.

Opis

Leopold Caro (1864–1939) był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego solidaryzmu katolickiego. Studiował na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie uzyskał stopień doktora praw oraz absolutorium z filozofii. Leopold Caro inspirował się ideami francuskich teoretyków spółdzielczości oraz niemieckiej szkoły historycznej. Ujmował kwestie ekonomiczne w kontekście zasad katolickiej nauki społecznej, głosząc prymat etyki nad całością życia publicznego. Bliska mu była wizja społeczeństwa odzwierciedlająca współzależność ludzi i ich braterstwo. Do najważniejszych prac Caro należy zaliczyć następujące dzieła: Zasady nauki ekonomii społecznej, Solidaryzm. Jego zasady, dzieje i zastosowania, Zmierzch kapitalizmu, Problem społeczny w katolickim oświetleniu.

Awers

Na awersie monety centralnie umieszczony został stylizowany napis: SOLIDARYZM.

Rewers

Na rewersie monety znajduje się wizerunek Leopolda Caro oraz daty jego urodzin i śmierci.