Stanisław Głąbiński, 10 złotych, Seria: Wielcy polscy ekonomiści

 189,00

Ostatnie sztuki!

Ekonomista, polityk, prawnik, publicysta.

Emitent: Narodowy Bank Polski
Metal: Ag 925
Wymiary: 32 mm
Producent: Mennica Polska
Masa: 14,14 g
Nominał: 10 złotych
Stempel: lustrzany
Nakład: do 12 000 szt.

Opis

Stanisław Głąbiński (1862–1941) w swojej działalności publicznej łączył role ekonomisty, polityka, prawnika oraz publicysty. Kształcił się i został profesorem prawa na Uniwersytecie Lwowskim, piastował także stanowisko rektora tej uczelni. W czasach zaborów przez wiele lat posłował do parlamentu austriackiego oraz galicyjskiego Sejmu Krajowego, a przez krótki okres kierował ministerstwem kolei w rządzie austriackim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sprawował mandat poselski w latach 1919–1927, po czym przez kolejne siedem lat zasiadał w ławach senatorskich. W drugim rządzie Wincentego Witosa objął funkcje wicepremiera oraz ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, które pełnił przez kilka miesięcy roku 1923.

Najważniejszym dziełem Głąbińskiego była dwutomowa Ekonomika narodowa. Wśród innych istotniejszych prac warto wymienić Naukę skarbowości oraz Historię ekonomiki.

Grzegorz Jeż

Awers

Na awersie monety przedstawiono fragment przemówienia Stanisława Głąbińskiego pt. Program społeczno-gospodarczy Związku Ludowo-Narodowego.

Rewers

Na rewersie monety znajduje się wizerunek Stanisława Głąbińskiego oraz zarys wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1919–1927. Poniżej orła znajdują się daty urodzin i śmierci Stanisława Głąbińskiego