Tadeusz Brzeski, 10 złotych, Seria: Wielcy polscy ekonomiści

 179,00

Ostatnie sztuki!

Polski ekonomista i nauczyciel akademicki.

Emitent: Narodowy Bank Polski
Metal: Ag 925
Wymiary: 32 mm
Producent: Mennica Polska
Masa: 14,14 g
Nominał: 10 złotych
Stempel: lustrzany
Nakład: do 10 000 szt.

Opis

Tadeusz Brzeski (1884–1958) był polskim ekonomistą i nauczycielem akademickim. Studiował prawo na krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, jak również ekonomię na wyższych uczelniach w Monachium i Berlinie. W 1922 r. został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku przez jeden rok akademicki pełnił funkcję rektora. Po wybuchu II wojny światowej przeniósł się do Lwowa, skąd władze sowieckie deportowały go do Kazachstanu. Został zwolniony w 1941 r. Udało mu się wyjść wraz z armią generała Władysława Andersa na Bliski Wschód. Jeszcze w czasie wojny przeniósł się do Londynu, gdzie mieszkał do końca życia. Aktywnie uczestniczył w życiu emigracyjnym, piastując wiele ważnych stanowisk. Objął urząd rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, a także stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. (…)

Wśród innych ważnych prac Brzeskiego należy wymienić następujące pozycje: O granicach ekonomii społecznej, Ekonomia. Teoria gospodarowania, Ustrój pieniężny. Teoria, Polska jako jednostka gospodarcza.

Grzegorz Jeż

Awers

Rewers

Na rewersie monety znajdują się wizerunek Tadeusza Brzeskiego, daty jego urodzin i śmierci oraz cytat pochodzący z dzieła Polska jako jednostka gospodarcza.